Director

Professor Harri Oinas-Kukkonen, University of Oulu

Vice Director

Professor Ilkka Tervonen, University of Oulu

Coordinator

Liisa Kuonanoja, University of Oulu

SoSE Board

Kai Koskimies, Tampere University of Technology

Harri Oinas-Kukkonen, University of Oulu

Ilkka Tervonen, University of Oulu